Blogg

Vi fikk jobben med folkehelsesentret

Grunnarbeidet med folkehelsesentret i Gammelosen
Skisse av hvordan det nye folkehelsesentret vil bli (Ill.: Orkdal Kommune)

Vi er glade for å ha fått tildelt kontrakten om alt av grunn- og utomhusarbeide av hovedentrepenør SKANSKA. 

Det nye "badelandet" ved Gammelosen vil bli et fantastisk folkehelsesenter som foruten et fullverdig badeanlegg vil inneholde helsestasjon, den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, og treningssenter.
Vi er allerede i gang, og aller først blir det grunnundersøkelser, blant for å få kartlagt forurensning i grunnen i forbindelse med at området tidligere ble benyttet som deponi. Senere vi arbeidet med tilkopling av infrastruktur starte opp. 

Nærmere info om prosjektet kommer etterhvert.

 

Grunnarbeide servicebygg for Thamspaviljongen

Grunnarbeid i Orkdal
Like nedenfor paviljongen får vi koplet på VA til det nye servicebygget
  • Grunnarbeid i Orkdal
  • Grunnarbeid i Orkdal
  • Grunnarbeid i Orkdal

Thamspaviljongen ved Bårdshaug er en attraksjon i seg selv. Nå kommer også servicevygget på plass.

Telen er i ferd med å forlate jordsmonnet, og nå er Atle Ekli og karene i gang med å legge fram nødvendig VA til servicebygget.
Paviljongen har blitt en helt spesiell arena for musikk og kultur, og det blir ennå bedre med et moderne servicebygg i umiddelbar nærhet.

Hent nøklene dine når det passer deg

Mardahl verksted bilverksted
En sikker boks med kode er montert for henting/levering av nøkler
  • Mardahl verksted bilverksted
  • Mardahl verksted bilverksted

Ikke noe kluss med å hente ut bilen etter ferdig jobb.

Som kunde hos Mardahl Verksted kan levere og hente bilen nå det måtte passe deg - 24/7.

Vi gjør det enkelt for deg!

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2015