Blogg

Gartnerihagen2 tar form

Mardahl maskin grunnarbeid
Levering av betongelementer
  • Mardahl maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin grunnarbeid

Boligprosjektet Gartnerihagen2 ligger midt i Orkanger sentrum, og vi har jobbet med tomtegraving og annet grunnarbeid.

 

Haldorgården er i gang

Mardahl maskin grunnarbeid
Vi har startet opp grunnarbeidet

I regi av Salvesen & Thams bygges nå Haldorgården, og allerede nå er det klart at Skatteetaten skal inn i 1.etg. Vi utfører tomtegraving og øvrig utomhusarbeide på dette prosjektet

Terradkomsten blir tryggere

Mardahl maskin grunnarbeid
Det anlegges ny sykkelbane og mer fortau
  • Mardahl maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin veiarbeid

I forbindelse med at OTIsentret fikk godkjent den store utvidelsen av sentret, satte rekkefølgebestemmelene i kommunen krav om at eierne måtte forestå forbedring av Tverradkomsten.
Det er dette vi nå er i ferd med å utføre. Det blir en stor forbedring når det gjelder sikkerhet og trivsel langs denne ganske trafikkerte veistubben, ikke minst for gåene og syklister.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2015