Blogg

Haldorgården er i gang

Mardahl maskin grunnarbeid
Vi har startet opp grunnarbeidet

I regi av Salvesen & Thams bygges nå Haldorgården, og allerede nå er det klart at Skatteetaten skal inn i 1.etg. Vi utfører tomtegraving og øvrig utomhusarbeide på dette prosjektet

Terradkomsten blir tryggere

Mardahl maskin grunnarbeid
Det anlegges ny sykkelbane og mer fortau
  • Mardahl maskin grunnarbeid
  • Mardahl Maskin veiarbeid

I forbindelse med at OTIsentret fikk godkjent den store utvidelsen av sentret, satte rekkefølgebestemmelene i kommunen krav om at eierne måtte forestå forbedring av Tverradkomsten.
Det er dette vi nå er i ferd med å utføre. Det blir en stor forbedring når det gjelder sikkerhet og trivsel langs denne ganske trafikkerte veistubben, ikke minst for gåene og syklister.

Ikke akkurat sommerstille

Grunnarbeidet med folkehelsesentret i Gammelosen
Grunnarbeidet med folkehelsesentret i Gammelosen har gått i hele sommer, slik ser det ut et par uker ut i august
  • Grunnarbeidet med folkehelsesentret i Gammelosen
  • Grunnarbeidet med folkehelsesentret i Gammelosen
  • Grunnarbeidet for Stena recycling på Grønøra
  • Grunnarbeidet for Stena recycling på Grønøra

Hele denne sommeren har vi hatt fullt opp på anleggsiden.

Både ved Stena Recycling's anlegg på Grønøra og ved Folkehelsesentret i Idrettsparken/Gammelosen har anleggsdriften gått for fullt.
Begge er store prosjekter for oss med mange i jobb på begge stedene. Vi har flere gravere, shovler og annet materiell i full sving.

Vi kommer tilbake med utførig info om både disse og andre spennende oppdrag vi jobber med.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2015