Infrastruktur i vei

Med stadig større krav til overvannsystemer, avløpshåndtering og teknisk infrastruktur generelt, er det avgjørende å tenke for framtiden når en først "åpner" en gate. Dette er fra Orkdalsveien, Orkanger hvor vi hadde ansvaret for hele jobben i Orkdal Kommunes regi.

Spesielle ferdigheter: 
Planlegging, Gjennomføring, Kostnadskontroll
Kunde: 
Orkdal Kommune

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2020