Inspeksjon og leveranse av rør til offshore

Rørene som i utgangspunktet var 24 meter er ferdig sveiset i lengder på over 1km før de igjen under opplasting sveises sammen til én lengde. Hver eneste skjøt skjøt er sjekket og dokumentert i henhold til strenge krav fra kunden og myndigheter.

Spesielle ferdigheter: 
Rørhåndtering, Logistikk, Nøyaktighet
Kunde: 
Technip

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS, Mardahl Maskin AS og Eilertsen Transport AS

Mardahl©2015