Grunnarbeide servicebygg for Thamspaviljongen

Grunnarbeid i Orkdal
Like nedenfor paviljongen får vi koplet på VA til det nye servicebygget
  • Grunnarbeid i Orkdal
  • Grunnarbeid i Orkdal
  • Grunnarbeid i Orkdal

Thamspaviljongen ved Bårdshaug er en attraksjon i seg selv. Nå kommer også servicevygget på plass.

Telen er i ferd med å forlate jordsmonnet, og nå er Atle Ekli og karene i gang med å legge fram nødvendig VA til servicebygget.
Paviljongen har blitt en helt spesiell arena for musikk og kultur, og det blir ennå bedre med et moderne servicebygg i umiddelbar nærhet.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020