Hovedbilde.jpg
GreyingHulltilEiendommene.png
Mardahl Eiendom 1409.jpeg
En aktiv eiendomsutvikler
Haller for utleie
Kontorbygg
Verkstedhaller
Isolert plasthall
30 x 60 meter
GreyingLightHulltilEiendommene.png
MarkeringPlasthallomr.png
MarkeringHovedbyggene.png
GreyingHulltilEiendommene.png

Fakta om
Mardahl Eiendom

  • ca 42 000m2 Industriarealer
  • ca 6 500m2 bygninger/kontor
  • 3 isolerte stålhaller/vekstedbygg
  • 1 isolert plasthall
  • 2 kontorbygninger
  • Holdingselskap for Mardahl Maskin og Mardahl Verksted

Mardahl Eiendom

Mardahl eiendom as er morselskapet til de øvrige selskapene i Mardahl-systemet.

Dette selskapet eier også eiendommene, både de som Mardahl Maskin og Mardahl Verksted disponerer, og en betydelig areal- og eiendomsmasse ellers på Grønøra. Vi anser oss som en aktiv eiendomsutvikler, vi ønsker å utvikle arbeidsplasser og aktivitet der vi har eiendom og bygg.

Våre eiendommer er tildels leid ut på langsiktige kontrakter, mens noe areal er for kortere leieperioder.
Vi har dermed arealer ledig for utleie fra tid til annen, så har du behov for lokaler, kontakt Geir på 91711111 eller på epost.

Sett av 6 min og 20 sekunder og bli nærmere kjent med oss:

For spørsmål om leie av arealer eller lokaler kontakt Geir Mardahl på 917 11 111 eller send en e-post.

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020