...og alt i mellom.
Utstyrt for de største og de minste oppdragene
Bilde fra vårt oppdrag for HENT/Norsk Kylling
CAT 390F - 100-tonns graver
...for de absolutt tyngste jobbene.
Rørtransport
Massetransport
Maskintransport
Spesialtransport
Alt av grunnarbeider
...med dokumentert kvalitet.
Gjenvinningsanlegget på Grønøra vest
...mottak av alle typer masser til foredling og gjenbruk.
Og nå tar vi oss av sommervedlikeholdet.
Og slik ble Folkehelsesentret
...der vi utførte alle grave -og utomhusarbeider.
Tining
Vintervedlikehold
Brøyting
Strøing
Godkjent snødeponi

Vårt nye gjenvinningsanlegg

Grønøra Vest i Orkanger har vi bygd opp et moderne gjenvinningsanlegg for alle typer masser i forbindelse med entrepenørvirksomheten.
Her mottar vi betongrester, rivingsmasser, asfalt og andre urene fraksjoner og gjør de om til verdifulle innsatsfaktorer som kan gjenbrukes som fyllmasser, pukk og grus, matjord (NS) mm.
Alt dette i stedet for at massene skulle gått til deponering, og blitt et potensielt miljøproblem.

I filmen under ser vi et eksempel fra vårt oppdrag hos Norsk Kylling, der kundens egne deponimasser omgjøres til verdifulle innsatsfaktorer som gjenbrukes på kundens anlegg:

Mardahl Maskin

Gründer og daglig leder Geir Mardahl startet selskapet i 1990, og har utviklet det til et av de ledende anleggs- og entreprenørselskap, og det har blitt en viktig samarbeidspartner i det regionale næringslivet.

Hovedområdet er generell anleggsvirksomhet innen bygg- og anlegg.
Vi har en fleksibel organisasjon som gjør oss kostnadseffektive på de største anleggsoppgavene og på mindre gravearbeider - og alt imellom.
Teknologiske nyvinninger er en viktig suksessfaktor hos oss. Kursing av medarbeidere samt sertifiseringer er derfor et prioritert område.

Kontaktpersoner Mardahl Maskin

Geir Mardahl
Daglig leder alle Mardahl-selskaper

Mob: 917 11 111
geir@mardahl.no

Kjell Ove Lien
Avdelingsleder Maskin

Mobil: 909 741 94

Trond Mardahl
Prosjektleder
Siri K. Langeng
Administrasjonsleder

Mob: 982 20 077
Kontor: 72 48 89 00
siri@mardahl.no

Jørund Nordbø
Avdelingsleder

Mob: 901 67 794
nordboe@mardahl.no

Ragnar Øyum
Avdelingsleder Gjenvinning

Mob:  913 10 696
ragnar.oyum@mardahl.no

Daniel Hansen
Formann

Mob: 982 20 076
daniel@mardahl.no

Tor Dalen
Verneombud/Tillitsmann

Mob: 982 20 072
tor@mardahl.no

Ola Folvik
Arbeidsleder Maskin

Mob: 982 20 071
ola@mardahl.no

Kåre Arentz
Arbeidsleder Maskin

Mob.: 481 20 458

Atle Ekli
Arbeidsleder Maskin

Mob: 918 49 049
atle@mardahl.no

Industri

Vi er en sentral aktør i offshoremiljøet på Grønøra. All håndtering av rør, fra de ankommer havna med lasteskip, mellom de forskjellige aktørene som sveiser og bearbeider, og til de spoles på spesialskip; Mardahl Maskin utfører all logistikk med spesialutviklet utsyr tilpasset hvert enkelt steg i prosessen.

Entrepenør

Gjennom alle år har vi tilrettelagt grunn for bygging av alle typer bygninger. Enten det er snakk om graving av tomt, planering for platestøp eller andre former for grunnarbeide i forbindelse med nye og eksisterende bygg så kan vi påta oss oppdraget.
Kommunene stiller krav til at avløpsanlegg skal tilfredstille vedtatte krav. VI vet hva som kreves eller ikke og kan påta oss ditt oppdrag med etablering av godkjent renseanlegg for industri, hytter, hus, driftsbygninger mm.
Vi har utsyr for og erfaring med bygging av alle typer veianlegg. Enten det er snakk om gater og veier i tettbygde strøk eller skogsbilvei, så kan vi ta oppdraget!
Med flere massetransportbiler og alle størrelser gravere og hjullastere er vi godt rustet for ethvert oppdrag innen massetransport - stort eller lite. Vi har maskinhengere for å flytte store og små anleggsmaskiner og -utstyr, med eller uten følgebil.
Parkeringsplasser, foran forretninger, i boliggater eller utenfor kontorbygning, når det gjelder brøyting og strøing er vi komplett utstyrt for rask og punktlig gjennomføring. Vi har mange store og mindre kunder, og dermed innarbeidede vaktrutiner. 
Vi har investert i avansert rivings- og gjenvinningsutstyr. For at ditt rivingsprosjekt skal kunne utføres i henhold til krav om sortering og behandling av rivingsfraksjonene, har vi etablert et moderne gjenvinningsanlegg på Grønøra Vest.

Uansett størrelse på på oppdraget, vi har erfaringen og utstyret til å påta oss jobben - med dokumentert kvalitet!

Anlegg vi jobber på akkurat nå

Kontakt Geir på 917 11 111 eller Jørund på 901 67 794 om små og store oppdrag!
Besøksadresse Mardahl Maskin as: Vigorveien 32, 7300 Orkanger

Mardahl Eiendom as er morselskap for selskapene Mardahl Verksted AS og Mardahl Maskin AS

Mardahl©2020